รีบควักบัตรประชาชนมาดู!! ประชาชนกว่า 3 พันคน มีเลขบัตร ปชช. ไม่ตรงกับเลขสูติบัตร คนที่เกิดปี พ.ศ นี้ ติดต่ออำเภอด่วน!!

ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจง กรณีที่มีประชาชนร้องเรียน เรื่องหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับใบสูติบัตรไม่ตรงกัน ว่า เรื่องนี้ได้ตรวจสอบไปยังสำนักบริหารการทะเบียน ซึ่งกรณีนี้ ทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2527 ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลบุคคล จากมือมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จึงเกิดความคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเดิมบุคคลที่เกิดก่อนปี 2527 จะมีหมายเลข 3 นำหน้า แต่หลังปี 2527 จะเปลี่ยนเป็นเลข 1 แต่ก็พบว่าช่วงเวลานั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นประมาณ 1 หมื่นราย จนถึงขณะนี้ มีประชาชน มาดำเนินการแก้ไขแล้ว ประมาณ 7 พันราย ยังคงเหลืออีกประมาณ 3 พันกว่าราย

ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว กรมการปกครอง เตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังบุคคลทั้ง 3 พันคนนี้แล้ว ว่าให้ไปที่สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต ที่ไหนก็ได้ที่สะดวก เพื่อให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรอง ว่าหมายเลขบัตรประชาชนกับสูติบัตร เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการธุรกรรม หรือติดต่อราชการได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ใบรับรองแล้ว หากบุคคลนั้นได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก็ให้นำสูติบัตรไปเพื่อให้นายทะเบียน ลงหมายเหตุสลักหลัง เพื่อ ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันแม้จะมีหมายเลขนำหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไม่เหมือนกัน ก็ตาม

ที่มา กรมการปกครอง เลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับใบสูติบัตร

เนื้อหายอดนิยม