กระจ่างเสียที ! รถติดไฟแนนซ์ “หาย” ต้องผ่อนต่อหรือไม่? อย่าให้ถูกหลอกอีกต่อไป…

 ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี โจรผู้ร้ายก็ชุกชุม ปัญหาเรื่อง ขโมย โจร มากมายเหลือเกิน ข่าวรถหายมีให้เห็นกันทุกวัน แต่เคยรู้กันบ้างไหมว่า กรณีที่รถหาย เราจะต้องทำอย่างไร ต้องผ่อนกุญแจรถไปจนหมดสัญญาเลยหรือไม่ มีคำตอบให้แล้วครับ

1-1

ปัญหานี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของผู้มีรถไหนจะค่าดาวน์ ที่หมดไป แล้วยังต้องมาผ่อนรถ ก็หนักเอาการพออยู่แล้ว ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รถดันมาถูกโจรกรรมไปอีก น้ำตาคงไหลพรากด้วยความเจ็บปวดอย่างแน่นอน แต่ทราบกันหรือไม่ครับว่า ถ้ารถเราหายต้องทำอย่างไร

หากรถหายในกรณีที่เรายังคง ส่งค่างวดรถอยู่โดยส่งกับ บริษัทไฟแนนซ์ ให้เราไปแจ้งความ แล้วนำสำเนาหลักฐานการแจ้งความไปมอบให้ กับ บริษัทไฟแนนซ์ และบริษัทประกันภัย แล้วไม่ต้องผ่อนต่อ เพราะกฎหมายเช่าซื้อ คือการให้เช่า + กับสัญญาว่าจะขาย ดังนั้น เมื่อทรัพย์สิน ที่เราเช่ามานั้น เกิดการสูญหาย สัญญาย่อมระงับ ผู้เช่าซื้อไม่ต้องส่งเงิน แก่ผู้ให้เช่า จากกรณีนี้มีหลายท่าน ถูก

บริษัทไฟแนนซ์ ให้ผ่อนกุญแจมาเยอะ ทั้งๆที่ สัญญาได้ถูกระงับไปแล้ว ในทางกฎหมาย จึงต้องควรหยุดจ่ายค่างวดรถทันที เพราะรถที่เช่าซื้อนั้น ได้สูญหายไปแล้ว และเงินประกันรถหายก็ได้ไปแล้ว โดยปกติวงเงินประกันรถหายอยู่ที่ 80% ของราคาเต็ม ดังนั้นจึงเหลือเพียงประเด็นเดียวคือ ค่าเสียหายมีเท่าไร

เรื่องนี้ศาลเคยวางบรรทัดฐานเอาไว้ว่า ถ้ารถที่เช่าสูญหาย ก็ต้องมาคำนวนว่ารถนั้น ราคาเท่าไร ผู้เช่าซื้อจ่ายเงินค่างวด ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไร บริษัทประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับบริษัทลิสซิ่งเนื่องจากรถหายไปเป็นจำนวนเงินเท่าไร ถ้า 2 จำนวน นี้รวมแล้วเกินกว่าราคารถที่บริษัทลิสซิ่งซื้อมา อย่างนี้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย ถ้าสัญญาเช่าซื้อ มีข้อตกลง ให้บริษัทเรียกค่าเช่าซื้อที่ยังขาดอยู่ได้ แม้ว่าทรัพย์สินที่ซื้อจะสูญหายก็ตาม เรื่องนี้ ศาลมีอำนาจกำหนดให้ ผู้เช่าซื้อชำระ หรือไม่ชำระก็ได้ ศาลก็จะกำหนดความเสียหาย ให้ตามสมควร แต่มิใช่ให้ชำระค่าเช่าซื้อจนเต็มสัญญา หากบริษัท ไฟแนนซ์ ซึ่งทราบดีว่า รถยนต์เช่าซื้อหาย แล้วยังนำฟ้องคดี ถือว่าเป้นการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริต เป็นการเอาเปรียบ ผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม สามารถสู้กันในชั้นศาลได้เลยครับ

 

 

เนื้อหายอดนิยม