โพลกระทรวงดิจิทัลฯเผย 3ปี ครม.ลุงตู่สอบผ่านฉลุย!! คนไทยเกือบ70% พอใจมาก-มากที่สุด ส่วนใหญ่ยังติดตามรายการ’คืนความสุข’

โพลรัฐเผย 3 ปี ครม.ประยุทธ์สอบผ่านฉลุย คนไทยเกือบ 70% พอใจมากถึงมากที่สุด แถมส่วนใหญ่ยังติดตามรายการคืนวันศุกร์ที่นายกฯจัด

แม้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยังไม่แถลงผลงานในโอกาสทำงานมา 3 ปี ซึ่งครบไปตั้งแต่เดือน ส.ค.ที่ผ่านมา (นับจากวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี) แต่ก็มีการประเมินผลงานกันเป็นการ ‘ภายใน’ โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ก่อน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในโอกาสรัฐบาลทำงานครบ 3 ปี จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไป จำนวน 5,800 คน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 30 มิ.ย. 2560

ผลปรากฎว่า 68.3% ระบุว่า พอใจผลงานรัฐบาล มาก-มากที่สุด และให้คะแนนในภาพรวมเฉลี่ย 7.01 คะแนน โดยผลงานที่พึงพอใจสูงสุด ได้แก่ นโยบายทวงคืนผืนป่า การแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อย โครงการจัดสวัสดิการให้ประชาชน ฯลฯ

แต่ก็มีสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการเพิ่มเติม ประกอบด้วย ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง การแก้ปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ฯลฯ

ทั้งนี้ 79.8% ระบุว่า ติดตามรายการเดินหน้าประเทศไทย ที่ออกอากาศทุกวันช่วงหกโมงเย็น ไม่ว่าจะติดตามประจำหรือแค่บางครั้ง (มีแค่ 20.2% ที่ไม่ติดตามเลย) และ 79.3% ระบุว่า ติดตามรายการศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ พล.อ.ประยุทธ์จัดต่อเนื่องมา 3 ปีเศษ ออกอากาศทุกเย็นวันศุกร์ช่วงเวลาสองทุ่ม ไม่ว่าจะติดตามประจำหรือแค่บางครั้ง (มีแค่ 20.7% ที่ไม่ติดตามเลย)

อ่านรายละเอียดผลโพลนี้เพิ่มเติม (เป็นเอกสารสรุปสาระสำคัญเสนอต่อที่ประชุม ครม.) ได้ที่ https://cabinet.soc.go.th/doc_image/2560/993260055.pdf

เนื้อหายอดนิยม