เวบไซต์ขออภัยไลน์ฯ ที่เผยแพร่บทความอันเป็นเท็จและทำให้ไลน์เสียชื่อเสียง

line-voip-im-app

เรื่อง     ขออภัยไลน์ฯ ที่เผยแพร่บทความอันเป็นเท็จและทำให้ไลน์เสียชื่อเสียง

เรียน    ไลน์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) และผู้ติดตามเวบไซต์

ตามที่เวบไซต์ KRATISOD.COM  ได้จัดทำและเผยแพร่บทความเรื่อง ช็อค!!  ใครชอบโทร LINE เลิกด่วน! เสี่ยงทำร้ายสมองมากถึง 9 เท่า  (http://www.kratisod.com/news/socialnews/498)   ในเวบไซต์ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ข้าพเจ้าในฐานะ บรรณาธิการและผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อไลน์ ที่เว็บไซต์ข้าพเจ้าได้เผยแพร่บทความที่เป็นเท็จและทำให้ไลน์เสียชื่อเสียง

คณะผู้จัดทำเว็บไซต์จึงขอแสดงความรับผิดชอบและได้ทำการลบดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ KRATISOD.COM  แล้ว ทั้งนี้คณะผู้จัดทำขออภัยไลน์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) รวมถึงผู้อ่านบทความดังกล่าว ที่ได้จัดทำและเผยแพร่บทความอันมีเนื้อหาเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณะชน

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ KRATISOD.COM  ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้อ่านบทความและสื่อออนไลน์อื่นๆให้หยุดเผยแพร่ ส่งต่อหรือทำซ้ำบทความดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนต่อไปอีก

ทางคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ขอยืนยันว่า จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ข้างต้นอีกและจะทำหน้าที่เผยแพร่เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่านต่อไป

 

คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ KRATISOD.COM

วันที่ 17 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

เนื้อหายอดนิยม