มีกลุ่มเล็กๆที่เขาไม่ฉวยโอกาสในยามที่เรากำลังทุกข์โศกขึ้นราคาเสื้อ ขอให้คนแบบนี้เจริญ

มีกลุ่มเล็กๆที่เขาไม่ฉวยโอกาสในยามที่เรากำลังทุกข์โศกขึ้นราคาเสื้อ ขอให้คนแบบนี้เจริญ

s__8617987

มีกลุ่มเล็กๆที่เขาไม่ฉวยโอกาสในยามที่เรากำลังทุกข์โศกขึ้นราคาเสื้อ ขอให้คนแบบนี้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง พอดีขับรถผ่านช่วยแชร์ให้พี่เค้าค่ะ อุดหนุนพี่เค้าได้เลย ตรงทางออกศาลเจ้า ตลาดกระทุ่มแบนค่ะ เป็นเสื้อมี2สภาพดีนะคะ ต้องขอโทษที่ไม่ได้ชี้แจ้งให้ละเอียดค่ะ

เนื้อหายอดนิยม