เห็นเปลวควันเหมือนใจแทบขาด มองขึ้นบนฟ้าปรากฏฝูงนกสีขาว 9 ตัวบินผ่านพระเมรุมาศ อัศจรรย์ใจยิ่งนัก

พ่อกลับสวรรค์แล้ว เวลา ๒๒.๐๐ น. มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงและในเวลาดังกล่าวได้มีฝูงนกสีขาว บินมาที่พระเมรุมาศ จำนวน ๙ ตัว ในความอัศจรรย์คือ เหล่านก บินวนรอบพระเมรุมาศ แล้วหายเข้าไปในหมอกเมฆ ประชาชน ต่างสะอื้นพร้อมกับสาธุเป็นภาพที่เห็นแล้วใจแทบสลายเมื่อมีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง ประชาชนที่นั่งเฝ้าชมรอบสนามหลวงได้เห็นเปลวควันออกมาจากพระเมรุมาศ ต่างพากันส่งเสียงสะอึ้นร้องไห้ มันเป็นความรูัสึกที่สุดแสนจะบรรยายถึงความเศร้าโศรกและเสียใจกับกาสูญเสียครั้งนี้ภาพบรรยายส่งมาจากสังคมออนไลน์เพราะช่วงที่มีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงไม่มีการถ่ายทอดให้เห็น มีเสียงร้องไห้ของประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมก้มกราบ บอกไม่ถูกพูดไม่ออกช่วงเวลานั้นที่มีเปลวควันพวยพุ่งออกมาจากพระเมรุมาศ น้ำตาแห่งความเสียใจไหลมาพร้อมกันคือความทรงจำในหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของชีวิตคนไทยหลายๆคนกับเหตุการณ์ในวันนี้ วันที่ไม่มีใครอยากให้มาถึง วันที่ส่งพ่อกลับสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งในช่วงก่อนพิธีการเวลาไล่เลียกันนั้นมีช่างภาพได้ถ่ายภาพอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเป็นรูปฝูงนกสีขาวทั้งหมด 9 ตัวบินผ่านเหนือพระเมรุมาศก่อนที่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงจะเริ่มขึ้นแล้วมีควันออกมา สร้างความน่าอัศจรรย์ใจให้กับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมกับพูดสาธุเป็นบุญบารมีเหลือเกินที่เกิดมาหนึ่งชาติได้พบเจอเรื่องราวแบบนี้
พ่อกลับสวรรค์แล้ว เวลา ๒๒.๐๐ น. มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงและในเวลาดังกล่าวได้มีฝูงนกสีขาว บินมาที่พระเมรุมาศ จำนวน ๙ ตัว ในความอัศจรรย์คือ เหล่านก บินวนรอบพระเมรุมาศ แล้วหายเข้าไปในหมอกเมฆ ประชาชน ต่างสะอื้นพร้อมกับสาธุ

เนื้อหายอดนิยม