หลวงพี่ฮิปส์เตอร์ ใส่รองเท้าผ้าใบโชว์เท่ห์ ถ้าขนาดนี้ใส่ออกมาบิณฑบาตรเลยเถอะ

หลวงพี่ฮิปส์เตอร์ ใส่รองเท้าผ้าใบ ถ้าจะขนาดนี้ใส่ออกมาบิณฑบาตรเลยเถอะ

ถึงกับแปลกใจว่าพระสมัยนี้ล้ำหน้าเรื่องแฟชั่นไปไกลมากมีอะไรแปลกใหม่หลุดออกมาให้ได้เห็นบนโลกโซเซียลอีกแล้ว คราวนี้เป็นพระที่ใส่รองเท้าผ้าหลายแฟชั่นทำเอาคนเข้าไปรุมคอมเม้นสนั่นว่าทำแบบนี้ไม่ผิดวินัยสงฆ์หรือยังไงเพราะปกติพระเขาห้ามใส่ร้องเท้า แต่นี้กลับยิ่งกว่าเป็นรองเท้าผ้าใบวัยรุ่นคอนเวิร์สจริงหรือปลอมก็ไม่รู้ละนั่น  เป็นธรรมเนียมของพระแต่โบราณครับ สมัยพุทธเจ้าเอง ก็มีนักบวชมากมายที่เที่ยวภิกขาจาร เลี้ยงชีพด้วยการขอชาวบ้าน ซึ่งนักบวชเหล่านั้นเองก็ไม่สวมรองเท้าในการเที่ยวภิกขาจาร ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เป็นการพิจารณาว่าเราเป็นผู้ขอ เป็นผู้ขวนขวายน้อย ไม่เที่ยวเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น ที่จริงก็ถือเป็นการทรมานกิเลสอย่างหนึ่งของนักบวชเมื่อก่อน ส่วนพระพุทธเจ้าเองก็นำเอามาใช้ในการปฏิบัติ เพราะก็ไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธองค์สวมรองเท้าตั้งแต่ที่พระองค์อธิษฐานเพศบรรพชิต ไปไหนก็เสด็จด้วยพระบาทเปล่าเท่านั้น ดังนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ก็ควรเจริญรอยตามพ่อ ก็คือพระพุทธเจ้า ไม่สวมรองเท้าเมื่อบิณฑบาตพระใส่รองเท้าออกเดินบิณฑบาตได้แต่พอเข้าหมู่บ้าน หรือจะรับบาตร ต้องถอดรองเท้าบิณฑบาต จึงจะถูกต้องตามพระธรรมวินัยยังมีคนเข้ามาแสดงความเห็นว่า พระวินัยที่พุทธองค์ทรงบัญญัติแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ เรื่องพระสวมร้องเท้าไม่มีในวินัยบัญญัติว่าห้ามแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์เพื่อให้พระมีการสำรวมระวังเวลาเดิน เช่นให้เดินสายตาทอดลงต่ำ ไม่มองแสวงหาลาภหรือมองหาคนใส่บาตรหรือเดินหันคุยกันหัวเราะหยอกล้อเล่นกันเป็นต้น แต่มีในพระสูตรเป็นเรื่องเล่าของพระอานนท์เถระเจ้า เกี่ยวกับรองเท้าแต่ก่อนห้ามเพราะทำอาการหรือแต่งกายดั่งชาวบ้าน ต่อมาพระต้องเดินทางไกลผ่านป่าหนามได้รับความลำบากจึงอนุญาตให้ใส่ได้ แต่ไม่อนุญาตให้พระทำรองเท้าใส่เกิน3ชั้น(เมื่อก่อนรองเท้าพระทำเองไม่มีขาย ทำหนาๆจะได้ใสนานกะมัง แต่ดูไม่ดีเวลาใส่เหมือนคฤหัสถ์ ชาวบ้านและดูไม่สำรวมจึงห้ามไว้เหตุเพราะมีชาวบ้านติเตียน) ปัจจุบันก็ยังรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ ยกเว้นบางรูปเท้าเจ็บก็ใส่ได้ แต่ถ้าไม่เป็นอะไรใส่ไปบิณฑบาตโยมจะว่าทำไมใสรองเท้ามาบิณฑบาต มันลำบากใจพระอยู่เหมือนกันนะ อันนี้ความเห็นนะ แต่ในกรณีมันเกินไป เพราะการวางตัวปฏิบัติตัวเหมือนกันปุถุชนคนปกติ ทำให้คนมองไม่ดี นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับหลักปฏิบัติของศาสนาแล้ว ทำให้คนที่เคารพศาสนาและมีศรัทธาเกิดความไม่พอใจและเสื่อมศรัทธา

 

เนื้อหายอดนิยม