รู้จัก “พระปีย์” บุตรบุญธรรมพระนารายณ์ อีกตัวละครที่มีตัวตนจริง ในบุพเพสันนิวาส

เปิดประวัติ “พระปีย์” อีกหนึ่งตัวละครสำคัญใน “บุพเพสันนิวาส” ที่มีตัวตนอยู่จริง พระราชโอรสบุญธรรมในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


พระปีย์ นามอันมีความหมายว่า ผู้เป็นที่รัก ราชบุตรบุญธรรมที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์ โดยพระปีย์ เป็นบุตรของขุนไกรสิทธิศักดิ์ ขุนนางชั้นผู้น้อยแห่งบ้านแก้ง เมืองพิษณุโลก ได้รับการดูแลและอบรมเลี้ยงดูแบบชาววังและแบบแผนแห่งราชบุตรมาตั้งแต่เด็ก หลังถวายตัวแด่สมเด็จพระนารายณ์ พระปีย์พิการหลังค่อม และเป็นคนร่างเตี้ยตั้งแต่เกิด สมเด็จพระนารายณ์ทรงเรียกขานอย่างรักใคร่ว่า มาย ชอร์ตี้ (my shorty) หรือ อ้ายเตี้ย ซึ่งพระปีย์ จงรักภักดีและรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระนารายณ์ หลับนอนแทบฐานพระแท่นบรรทม และเฝ้าคอยประคับประคองให้ทรงลุกนั่งบนพระที่ ครั้งพระโรคร้ายไอหืดเรื้อรังกำเริบคุกคาม พระสุขภาพอ่อนแออยู่เนือง ๆ


พระปีย์ทรงได้รับชุบเลี้ยงเชิดชูให้เป็นราชบุตรบุญธรรม หรืออาจเรียกว่าเป็นราชโอรสในอุดมคติก็ว่าได้ สมเด็จพระนารายณ์ ทรงคาดหมายให้พระปีย์ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดี (กรมหลวงโยธาเทพ) ราชบุตรีองค์เดียวที่โปรดปรานอย่างยิ่ง แต่เจ้าหญิงทรงปฏิเสธ เพราะพระปีย์มีพื้นฐานชาติตระกูลต่ำต้อย หรืออาจเป็นเพราะเจ้าหญิงทรงมีจิตปฏิพัทธ์ผูกพันกับเจ้าฟ้าน้อยอยู่ก่อนแล้วก็ได้

สมเด็จพระนารายณ์ทรงสนับสนุนให้พระปีย์ ได้ราชสมบัติ หรืออย่างน้อย ๆ ก็ได้ครองเมืองพิษณุโลก หัวเมืองเอกทางเหนือ และได้รับการยกย่องสูงมากดุจมกุฎราชกุมาร เช่น เมื่อเวลาเสด็จทางสถลมารค พระปีย์ก็มีช้างส่วนตัว ไม่ต้องตั้งแถวหมอบกราบเหมือนขุนนางคนอื่น ๆ พระปีย์ได้รับการยกย่องเชิดชูสูงส่งและเปิดเผย จึงน่าจะท้าทายราชวงศ์บางองค์ และขุนนางผู้ใหญ่บางคนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลวงสรศักดิ์ ผู้เป็นราชบุตรตัวจริงที่เกิดกับสนมเจ้านายฝ่ายเหนือ ด้วยความเชื่อบางอย่าง จึงพระราชทานราชบุตรผู้นั้นให้เป็นบุตรของพระเพทราชา ทรงให้การอุปถัมภ์น้อยกว่ามาก แม้บรรดาศักดิ์ในราชการ พระปีย์มีบรรดาศักดิ์ถึงขั้นพระ เทียบชั้นพระเพทราชา หรือพระศักดิสงคราม (ฟอร์บัง) ซึ่งสูงกว่าหลวงสรศักดิ์ ซึ่งบรรดาศักดิ์แค่หลวง จึงอาจมีส่วนสำคัญในการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากพ่อตัวจริงให้พ่อบุญธรรม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2231


สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพระปีย์และพระเพทราชา แรก ๆ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาก เช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนารายณ์ แต่ภายหลังเกิดหมางกันขึ้นโดยพระปีย์ไม่รู้เท่าทันกลเกมอำนาจ ขณะเดียวกันพระอาการพระโรคของสมเด็จพระนารายณ์กำเริบทรุดหนักมากขึ้น พระเพทราชา โดยมีหลวงสรศักดิ์เป็นกำลังหลัก ก็เร่งกระทำการรัฐประหารทันที ตัดหน้าพระยาวิไชยเยนทร์ ซึ่งก็เตรียมการยึดอำนาจเช่นกัน โดยเข้าล้อมพระราชวัง (พระนารายณ์ราชนิเวศน์) กับกักขังสมเด็จพระนารายณ์ไว้ในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พร้อมแพทย์หลวงกับข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิด 2-3 คนเท่านั้น และเพียง 2 วัน ที่การรัฐประหารเริ่มต้น พระปีย์ก็ถูกฆ่าอย่างไม่ปรานีโดยทันทีที่แถบประตูกำแพงแก้ว พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ โดยที่ทูลกระหม่อมแก้ว คือ สมเด็จพระนารายณ์ ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้เลยหลังจากหลบหนีภัยมาหลบซ่อนอาศัยพระบารมีชั่วข้ามคืน


พระปีย์เหยื่อรัฐประหาร ภาพในจินตนาการของ ม.วรพินิต
พระปีย์ จึงกลายเป็นเหยื่อรัฐประหารรายแรกที่หลั่งเลือดเซ่นคมดาบรัฐประหาร สมเด็จพระนารายณ์สวรรคตในวาระสุดท้ายที่ทรงทราบจากแพทย์หลวงว่า พระปีย์ได้ถูกประหารชีวิตแล้ว และครั้งหนึ่งเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระเพทราชาเข้าเฝ้าฯ ก็ทรงพิโรธจัด จนเสด็จสู่วิสัญญีภาพโดยทันที ครั้นทรงฟื้นคืนพระองค์ได้ก็ตรัสบริภาษสาปแช่งพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ด้วยประการต่าง ๆ นับแต่เวลานั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงเศร้าซึมและพระอาการพระโรคก็ทรุดเสื่อมลงจนถึงที่สุด เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 ทิ้งช่วงเวลาการจากไปของพระปีย์เกือบ 2 เดือน ส่วนวิไชยเยนทร์ถูกสังหาร วันที่ 11 มิถุนายน 2231 หลังพระปีย์โดยประมาณ 3 สัปดาห์

เนื้อหายอดนิยม