พบแล้วเด็กน้อยที่ก้มกราบพระบาทพ่อหลวงและคนในหลวงป้อนยาให้ ปัจจุบันคือสองคนนี้

พบแล้วเด็กน้อยที่ก้มกราบพระบาทพ่อหลวงและคนในหลวงป้อนยาให้ ปัจจุบันคือสองคนนี้  

1522383

1522384

เป็นภาพในอดีตที่มีการแชร์และถูกนำเสนอผ่านสื่อมาตลอดสำหรับภาพเด็กชายก้มกราบพ่อหลวง ปัจจุบัน เขาคือนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค นิติกร6 สำนักงานจัดรูปที่ดิน นครศรีธรรมราช เป็นเด็กน้อยในภาพที่ก้มกราบในหลวง ส่วนอีกคนคือนาย จาเขอ ไพรประดิษฐ์ผล ซึ่งเป็นเด็กชาวเขาที่ในหลวงทรงป้อนยาให้ขณะเสด็จฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1522382

 

เนื้อหายอดนิยม