สมเด็จพระเทพทรงขับรถแทรกเตอร์ ภาพความประทับใจ ทำงานหนักเคียงคู่ประชาชน

 

สมเด็จพระเทพทรงขับรถแทรกเตอร์ ภาพประทับใจแบบอย่างของการทำงานหนักเคียงคู่ประชาชน

s__3276851

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในแปลงพืชบำรุงดิน ที่ได้ปลูกปอเทืองสำหรับไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่มีคุณภาพดินต่ำ ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมีเนื้อที่รวม 135 ไร่เศษ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกันสนองพระราชดำริรวบรวมพันธุ์พืชอาหารพื้นบ้าน เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่ดีเผยแพร่แก่เกษตรกร

s__3276852

และส่วนหนึ่งนำมาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และขยายพันธุ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป  โอกาสนี้ทรงติดตามการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พร้อมทั้งทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำที่มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างขึ้น เพื่อรองรับน้ำในฤดูฝนจากเทือกเขานางนอนมากักเก็บไว้

15134318_10153804558267202_167527583_n

14344115_161041937675808_2670519941653540683_n

s__11362384

เนื้อหายอดนิยม