รายต่อไปอาจเป็นคุณ เผย 10 อาชีพเสี่ยงตกงาน ปี 2562 เตือนแล้วนะ

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ในปี 2562 คาดว่าจะมีธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตต่ำ ทำให้มีอาจจะเกิดการเลิกจ้างพนักงานเพิ่มเติม จากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและเทคโนโลยี โดย 10 ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเลิกจ้างพนักงาน ในปี 2562 ได้แก่

1. ธุรกิจทีวี ทีวีดิจิทัล เคเบิลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ

2. ธุรกิจผลิตจำหน่าย หรือให้เช่า CD-DVD

3. ธุรกิจอุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และปาล์มน้ำมัน

4. สถานศึกษาเอกชน

5. ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม

6. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และร้านอินเทอร์เน็ต

7. ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้

8. อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องหนัง

9. เครือข่ายสาขาสถาบันการเงิน

10. เครือข่ายห้างสรรพสินค้า

นอกจากนี้ ประเมินว่าหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากการสำรวจของหอการค้าที่มีมูลค่าหนี้อยู่ที่ 3.16 แสนบาทต่อครัวเรือน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตได้ ดังนั้น การทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดการก่อหนี้และนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและปัญหาหนี้ครัวเรือนได้ โดยผู้ใช้แรงงานควรได้รับการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

เนื้อหายอดนิยม