คำราชาศัพท์เสียชีวิต นอกจาก “สวรรคต” และ “สิ้นพระชนม์” ยังมีคำอื่นไหนอีกบ้างที่ยังไม่รู้

14509151_1207073722649202_1502443233_n

คำราชาศัพท์เกี่ยวกับการชีวิต นอกจาก “สวรรคต” และ “สิ้นพระชนม์” ยังมีคำอื่นไหนอีกบ้างที่ยังไม่รู้

222

การใช้คำว่าตายในคำราชาศัพท์/คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าตาย    ใช้ให้ถูกกับฐานะของบุคคลต่อไปนี้นะครับ

1.สวรรคต  (อ่านว่า สะ-หฺวัน-คด) ใช้ในราชาศัพท์สําหรับ พระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น

  1. ทิวงคต ใช้แก่พระยุพราช หรือเจ้าฟ้าซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษ

3.สิ้นพระชนม์   ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช

14797305_1380596201968801_1732829277_n

  1. ถึงชีพิตักษัย ใช้กับ หม่อมเจ้า
  2. ถึงแก่พิราลัย ใช้แก่เจ้าประเทศราช และสมเด็จเจ้าพระยา
  3. ถึงแก่อสัญกรรม ใช้กับ ผู้ตายที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานสภา หรือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
  4. ถึงแก่อนิจกรรม ใช้กับ พระยา, รัฐมนตรี, ใช้กับผู้ตายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยขึ้นไป หรือ ทุติยจุลจอมเกล้า หรือทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

8.ถึงแก่มรณภาพ ใช้กับ  ภิกษุ (พระสงฆ์)

9.ถึงแก่กรรม ใช้กับ สุภาพชนทั่วไป,  คนทั่วไป,  ถึงมรณกรรม หรือ ถึงแก่มรณกรรม ก็ว่า

10.ตาย    ใช้กับ สัตว์ทั่วไป

11.ล้ม   ใช้กับ สัตว์พาหนะที่มีรูปร่างใหญ่ เช่น วัว ช้าง

ด้วยความประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จาก  ครูปิยะฤกษ์

๒ ก.ย. ๒๕๕๔

14800841_722553344560535_408919158_n

14741583_1717544938570104_79609803_n

เนื้อหายอดนิยม