ค้นหา

เราได้แสดงตำแหน่ง และขนาดของโฆษณา แบนเนอร์ ที่สามารถนำมาแสดงผลบนเว็บไซต์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แบนเนอร์ยาวตำแหน่งบนสุด (866 x 105)
2. แบนเนอร์ยาว ขนาด (866 x 105)
3. แบนเนอร์ในตำแหน่ง ขนาดเล็ก สไลด์บาร์ (137 x 85)
4. แบนเนอร์ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ สไลด์บาร์ (350x 250)


advet